Tag : thetastefood

อาหารผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบี

อาหารผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบี เชื้อไวรัสตับอักเสบบี อยู่ในน้ำในร่างกาย เช่น เลือด น้ำลาย น้ำตา น้ำนม ปัสสาวะ น้ำอสุจิ และน้ำเมือกในช่องคลอด ดังนั้นไวรัสตับอักเสบชนิดบีจึงติดต่อกันได้ทางเพศสัมพันธ์ จากการให้เลือดของคนที่เป็นโรคนี้ การฉีดยาที่ไม่ได้ใช้เทคนิคปราศจากเชื้อ การฝังเข็มที่ไม่ได้ใช้เข็ม แบบใช้แล้วทิ้ง การสักตามร่างกาย การทำฟันที่ไม่สะอาดพอ และการใช้เครื่องมือแพทย์ที่ปนเปื้อนเลือดของผู้ป่วยมาก่อน (more…)

อาหารผู้ป่วย อาหารทางการแพทย์สำหรับโรคเบาหวาน

อาหารผู้ป่วย อาหารทางการแพทย์สำหรับโรคเบาหวาน โรคเบาหวาน เป็นภาวะที่ร่างกายมีน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เนื่องจากขาดฮอร์โมนอินซูลินหรือการดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลิน ซึ่งจะส่งผลให้กระบวนการดูดซึมน้ำตาลในเลือดให้เป็นพลังงานของเซลล์ในร่างกายมีความผิดปกติหรือทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จนส่งผลให้เกิดการสะสมน้ำตาลในเลือดในปริมาณมาก ถ้าหากปล่อยไว้ให้ร่างกายอยู่ในสภาพนี้ไปนาน ๆ จนทำให้อวัยวะต่าง ๆเสื่อมได้และอาจจะเกิดอาการแทรกซ้อนต่าง ๆ ตามมา ซึ่งในประเทศไทยของเราถือว่ามีผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นจำนวนมาก (more…)

ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ในการให้ อาหารสายยาง

ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ในการให้ อาหารสายยาง การให้อาหารทางสายยาง เป็นการให้อาหารที่มีลักษณะเป็นของเหลวผ่านทางสายยางเข้าสู่กระเพาะอาหารโดยตรง ซึ่งจะมีด้วยกัน 2 รูปแบบที่นิยมใช้กันทั่วไป ก็คือให้อาหารทางสายยางผ่านทางรูจมูกและให้อาหารทางสายยางผ่านทางหน้าท้อง (more…)